Kinderfysiotherapie

De Kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen van 0 t/m 18 jaar. Deze is deskundig op het gebied van de normale en de afwijkende lichamelijke en motorische ontwikkeling bij kinderen.

De behandeling is erop gericht de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren (sensomotoriek). De ouders worden nauw betrokken bij de behandeling.

De klachten die o.a. door de kinderfysiotherapeut behandeld kunnen worden

 • baby’s met asymmetrie, voorkeurshoudingen, overstrekken of met moeite veranderen van houding
 • billenschuivers
 • hersenbeschadiging/ neurologische stoornissen
 • hypermobiliteit
 • luchtwegproblemen
 • orthopedische problemen
 • overgewicht
 • problemen met fijne en grove motoriek, concentratie en leerproblemen
 • schrijfproblemen
 • sensomotorische stoornissen
 • te hoge/lage spierspanning
 • tenenlopers

Ouders/verzorgers, consultatiebureauartsen, jeugdartsen, huisarts en leerkrachten hebben een belangrijke signalerende taak en worden eventueel betrokken bij het opstellen van het behandelplan. De huisarts of specialist kan verwijzen, echter u kunt ook rechtstreeks, dus zonder verwijzing een afspraak maken.

De eerste 18 behandelingen worden voor kinderen tot 18 jaar vergoed door de zorgverzekeraar.